Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    II. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Účetní spisy        
251   Bilance ČAS 1921 - 1953   43

další obsah

 
252   Všeobecná daň 1949 - 1957   44  
253   Účetní a pokladní doklady (s mezerami) 1918 - 1941    
  1942 - 1958   45

další obsah

 

 Zpět