Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    III. Výstřižky z novin        
254   Výstřižky z novin a časopisů pojednávajících o ČAS, stavbě Štefánikovy hvězdárny na Petříně i o stavbě jiných hvězdáren v ČSR, o práci astronomů, o úkazech na obloze, o našich i cizích hvězdářích, o členech ČAS, o astronomických publikacích, o astronomických přístrojích, o přednáškách ČAS apod. 1916 - 1929   45

další obsah

 
    1930 - 1944   46  
    1945 - 1948   47  

 Zpět