Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    II. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    A. Účetní knihy        
204   Hlavní kniha 1921 70 34

další obsah

 
205   Hlavní kniha 1922 - 1923 71  
206   Hlavní kniha 1937 - 1941 72  
207   Věcné účty 1950 73  
208   Věcné účty 1951 74  
209   Věcné účty 1952 75 35  
210   Věcné účty 1955 76  
211   Věcné účty 1956 77  
212   Věcné účty 1958 78  
213   Účetní deník 1922 - 1923 79  
214   Pokladní kniha 1917 - 1931 80  
215   Pokladní kniha 1932 - 1942 81 36  
216   Pokladní kniha 1942 - 1948 82  
217   Pokladní kniha 1950 83  
218   Pokladní kniha 1952 84  
219   Pokladní kniha 1954 85  
220   Pokladní kniha 1954 - 1955 86 37  
221   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1922 87  
222   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1923 - 1926 88  
223   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1927 - 1928 89  
224   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1930 - 1931 90  
225   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1933 - 1935 91  
226   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1935 - 1936 92  
227   Deník vydání jednatele ČAS 1928 - 1929 93  
228   Deník drobných vydání administrace ČAS 1929 - 1935 94  
229   Pomocná kniha prodeje publikací (komisionáři) 1923 - 1925 95  
230   Pomocná kniha příjmů z prodeje publikací 1942 - 1943 96  
231   Kniha příjmů ze vstupného na hvězdárnu 1933 - 1943 97  
232   Kniha účtů členů ČAS a abonentů (členské příspěvky, prodej publikací) 1921 98  
233   Účetní evidence členských příspěvků a publikací (účtové listy institucí, účtové listy členů ČAS) 1954 - 1957    
  Instituce + jednotlivci  A - CH   38  
  Instituce + jednotlivci  I - P   39  
  Instituce + jednotlivci  R -Ž   40  
234   Zásobník publikací 1920 - 1926 99 41  
235   Zásobník publikací 1928 100  
236   Zásobník publikací 1933 - 1935 101  
237   Zásobník publikací 1936 - 1940 102  
238   Zásobník publikací 1941 - 1944 103  
239   Zásobník publikací 1949 - 1950 104  
240   Zásobník publikací 1951 105 42

 

 

 

 

 

 
241   Zásobník publikací 1952 106  
242   Zásobník publikací a optiky 1953 - 1954 107  
243   Analytický deník zásob 1954 108  
244   Analytický deník zásob 1955 109  
245   Analytický deník zásob 1956 110  
246   Fond Lidové hvězdárny Štefánikovy
účetní deník
1919 - 1925 111  
247   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna (pomocný deník pokladníka) 1921 - 1923 112  
248   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1923 - 1924 113  
249   Deník příjmů a vydání - konto Poštovní spořitelna 1925 - 1929 114 43

další obsah

 
250   Fond nové lidové hvězdárny - Kniha příjmů 1945 115  

 Zpět