Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    7 Styky zahraniční        
199     70 Styk s jednotlivými zeměmi
Členství ČAS v různých zahraničních společnostech, vzájemná zasílání různých pozorování, oznamování organizačních změn, změn adres, spolupráce při pozorováních, oznámení o návštěvách cizinců v Praze, návrhy na volbu čestných členů ČAS z řad cizinců
    33

další obsah

 

 
Anglie (1934 - 1948)
Belgie (1929 - 1930)
Dánsko (1929 - 1948)
Francie (1919 - 1938)
Francie - SAF (1919 - 1952)
1919 - 1954    
Itálie (1931 - 1941)
Japonsko (1937)
Jugoslávie (1925 - 1949)
Německo (1919 - 1954)
Polsko (1931 - 1954)
Rumunsko (1951)
San Salvador (1949)
SSSR (1928 - 1953)
Švýcarsko (1928 - 1953)
USA (1930 - 1954)
  34

další obsah

 
200     71 Zahraniční vědecké cesty
Cesta za úplným zatměním Slunce do SSSR, příprava výpravy, vybavení přístroji
1935 - 1936    
201 Žádost o povolení pobytu v pásmu úplného zatmění Slunce v SSSR 1950    
202     72 Mezinárodní astronomické sjezdy
Účast zástupců ČAS (Nušl, Nováková); zpráva o VIII. mezinárodním sjezdu v Římě (1952)
1922 - 1952    
203     73 Styky s Čechy v zahraničí
Korespondence s Čechy, většinou členy ČAS (žádosti o zasílání Říše hvězd, odborných knih a časopisů, zasílání členských příspěvků, legitimací, příspěvky pro Říši hvězd), korespondence s Karlem Hujerem, Zdeňkem Kopalem, Vladimírem Vandem aj.
   

 Zpět