Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    6 Styky domácí        
191     64 Styky s místními odbory ČAS, hvězdárnami, astronomickými společnostmi
Všeobecně
Seznamy odborů ČAS a lidových hvězdáren, informace o místních odborech ČAS, pokyny pro založení a vedení místních odborů ČAS
 1950 - 1951   28

další obsah

 
192 Jednotlivě
Oznámení o založení místního odboru ČAS, o založení hvězdárny, pokyny ČAS pro činnost odborů, informace odborů o činnosti (někde i zápisy ze schůzí), o funkcionářích a členech, připomínky odborů k činnosti ČAS, žádosti odborů a hvězdáren o materiály k přednáškám, výstavám, zprávy o činnosti, odborné a organizační rady ČAS, spolupráce s ČAS při pozorováních, návrhy na odbornou a publikační spolupráci
     
Blatná 
místní odbor ČAS
1951 - 1953    
Brandýs nad Labem
hvězdárna
1932 , 1943    
Bratislava
Štefánikova astronomická spoločnosť slovenská v Bratislave
1936 - 1951    
Bratislava
Astronomický ústav Slovenskej univerzity
1951    
Brno
ČAS - odbočka v Brně
1951 - 1954    
Brno
Astronomická sekce Přírodovědeckého klubu v Brně, později Astronomická společnost v Brně
1926 - 1951    
Brno
Společnost pro vybudování lidové hvězdárny
1948 - 1951    
Brno
Lidová hvězdárna v Brně, později Oblastní lidová hvězdárna v Brně
1954 - 1955    
České Budějovice
Jihočeská astronomická společnost v Č. B., od roku 1951 místní odbor ČAS
1928 - 1954    
Český Těšín
místní odbor ČAS
1950 - 1953    
Děčín
odbočka ČAS
1951    
Hodonín
Místní odbor ČAS, od roku 1953 astronomický kroužek Osvětové besedy MNV Hodonín
1949 - 1953    
Hodonín
Lidová hvězdárna v Hodoníně
1954 - 1955    
Holešov
Místní odbor ČAS
1950 - 1952   29  
Holešov
Astronomický kroužek v Holešově
1956    
Hradec Králové
Společnost pro postavení Lidové hvězdárny v Hradci Králové
1945 - 1946    
Hradec Králové
Astronomická společnost v Hradci Králové, od roku 1952 místní odbor ČAS
1929 - 1954    
Humenné
Astronomický krúžok pri Osvetovej besede, IV. ref. ONV, od roku 1953 miestny odbor Štefánikovej astronomickej spoločnosti v Humennom
1952 - 1953    
Humenné
Ľudová hvezdáreň pri ONV v Humennom
1953 - 1954    
Choceň
odbočka ČAS
1948 - 1954    
Chrlice u Brna
pokus o založení odbočky ČAS
1943    
Jičín
odbočka ČAS
1945 - 1954    
Košice
přípravný výboru odboru ČAS
1951 - 1952    
Litomyšl
odbočka ČAS
1950 - 1952    
Místek
přípravný výbor místního odboru ČAS
1951     
Nitra
prípravný výbor pre založenie odbočky Štefánikovej astronomickej spoločnosti
1951    
Nový Jičín
Astronomická sekce Přírodovědecké společnosti v Ostravě, odbočka Nový Jičín, od roku 1950 odbočka ČAS
1948 - 1954    
Nový Jičín
Okresní lidová hvězdárna v Novém Jičíně
1955    
Olomouc
Astronomická společnost v Olomouci - odbočka ČAS
1946 - 1953    
Olomouc
Oblastní hvězdárna Olomouc
1955    
Ondřejov
Astrofyzikální observatoř ČSAV
1952 - 1953    
Ostrava
Astronomická sekce Přírodovědecké společnosti Moravská Ostrava, od roku 1952 odbor ČAS, od roku 1953 Lidová hvězdárna Ostrava - odbočka ČAS Ostrava VII.
1939 - 1950    
1950 - 1957   30  
Pardubice
Lidová hvězdárna v Pardubicích
1919 - 1926    
Plzeň
Astronomický odbor Lidové university Husovy v Plzni, od roku 1951 astronomický odbor Lidové university Husovy - Hvězdárna Plzeň V. - Slovany, od roku 1952 místní odbor ČAS
1929 - 1953    
Plzeň
Oblastní lidová hvězdárna v Plzni
1954 - 1957    
Poděbrady
Místní odbor ČAS, od roku 1955 místní odbor ČAS při Domě osvěty
1950 - 1955    
Praha
Státní hvězdárna v Praze
1926 - 1950    
Praha
Ústřední ústav astronomický
1950 - 1952    
Prachatice
ustavení odbočky ČAS
1951   31  
Prešov
Súkromá hvezdáreň dr. A. Duchoňa
1941 - 1947    
Štefánikova astronomická spoločnosť slovenská, miestný odbor - Ľudová hvezdáreň v Prešove 1946 - 1947    
Prostějov
Astronomická sekce Přírodovědeckého klubu v Prostějově
1949    
Prostějov
Lidová hvězdárna v Prostějově
1949 - 1954    
Přerov
místní odbor ČAS
1938 - 1952    
Příbram
Lidová hvězdárna, plány stavební
1958    
Rokycany
Astronomická sekce Muzejní společnosti v Rokycanech, později Lidová hvězdárna - Astronomické sekce Muzejní společnosti
1943 - 1954    
Skalnaté Pleso
Štítne observatorium, v roce 1951 Slovenský ústredný ústav astronomický, v roce 1953 Astronomické observatorium SAV na Skalnatom Plese
1939 - 1954    
Stará Ďala
Státní astrofyzikální a meteorologická obsevatoř
1925 - 1938    
Tábor
Astronomický kroužek v Táboře, od roku 1950 místní odbor ČAS v Táboře
1940 - 1952    
Teplice - Šanov
Kroužek přátel astronomie, přetvořený na přípravný výbor odbočky ČAS
1946 - 1949    
Třebíč
místní odbor ČAS
1945 - 1953    
Turnov
Sekce pro pozorování meteoritů
1929    
Turnov
příprava místního odboru ČAS
1950    
Úpice
místní odbor ČAS
1953 - 1955    
Užhorod
Podkarpatská astronomická společnost - kromě korespondence i materiály Podkarpatské astronomické společnosti v Užhorodě po její likvidaci v roce 1932
1928 - 1932    
Valašské Meziříčí
ČAS, "Valašská hvězdárna" ve Valašském Meziříčí, od roku 1945 astronomická sekce Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí, od roku 1950 astronomická sekce Městského muzea Valašské meziříčí
1941 - 1955   32

další obsah

 
Vinoř a Satalice
Astronomicko-přírodovědecká společnost
1945    
Vsetín
snaha o zřízení odboru ČAS
1919    
Vsetín
místní odbor ČAS
1948 - 1952    
Vsetín
Lidová hvězdárna
1954    
Vyškov
odbočka ČAS
1950 - 1954    
Zlín 
odbočka ČAS
1946    

 Zpět