Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    5 Popularizační činnost pro veřejnost        
173     51

 

Výstavy
Astronomická výstava pořádaná ČAS v roce 1948
1947 - 1949   25

další obsah

 
174 Spoluúčast na výstavách cizích
Žádosti různých institucí o účast ČAS na jejich výstavě, o jmenování delegátů do přípravného výboru, poděkování za zapůjčený výstavní materiál
1923 - 1952    
175     52

 

Fotografie, filmy, diapozitivy, štočky
Zapůjčování fotografií, filmů, diapozitivů jednotlivcům i korporacím pro přednášky; půjčování štočků a fotografií redakcím časopisů apod., seznam štočků a diapozitivů
1919 - 1954    
176 Žádosti korporací o umožnění fotografování a filmování na hvězdárně 1929 - 1941    
177     53 Informace veřejnosti o úkazech na obloze
Oznámení jednotlivců i korporací o úkazech na obloze (meteoritech, polární záři, mlhovinách, slunečních skvrnách, zatmění Slunce, Měsíce, pádech meteoritů), často se žádostí o vysvětlení jevů
1923 - 1954    
178     54

 

 
Exkurze na hvězdárnu
Všeobecně
Pokyny pro přijímání návštěv na hvězdárně, návrh domácího řádu, spolupráce hvězdárny s Klubem českých turistů, propagace v novinách, ve školách
1930 - 1950   26  
179 Demonstrátoři na hvězdárně
Všeobecné pokyny pro demonstrátory, potvrzení o činnosti
1944 - 1954    
180 Exkurze jednotlivě
Žádosti různých korporací o umožnění návštěvy na hvězdárně, poděkování za prohlídku a výklad, připomínky k výkladu
1923 - 1934    
1935 - 1954   27  
181     55 Astronomické kursy pro veřejnost
Organizace kursů, program kursu v roce 1929, přihlášky do kursu v roce 1947
1929 - 1952    
182     56

 

 

 

 

 

Přednášky
Přednášky obecně
Zajišťování přednáškových síní, oznámení přednášek policejnímu ředitelství, schválení, přehledy přednášek, propagace přednášek
1918 - 1951    
183 Korespondence s přednášejícími
Žádosti o přednášky, oznámení data, odmítnutí přednášky
1918 - 1954    
184 Přednášky v různých institucích
Žádosti institucí o přednášky, doporučení přednášejících, poděkování za přednášky
1919 - 1952    
185 Podněty pro přednášky
Podněty a doplňky k přednáškám
1929 - 1952    
186 Přednášky pro rozhlas
Jednání o přednáškách, ohlas přednášek ve veřejnosti (dotazy a jejich zodpovídání)
1933 - 1952    
187 Přednášky - rukopisy, výtahy, též přednášky Klubu mládeže ČAS 1924 - 1952    

 Zpět