Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    4 Konference, zasedání, porady domácí        
172      Vysílání zástupců ČAS na různé sjezdy; program pracovního sjezdu čs. astronomů na Skalnatém Plese 14.-19.5.1950; hlášení vědeckých sjezdů Ústředí vědeckého výzkumu 1950 - 1953   25

další obsah

 

 Zpět