Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    0 Založení, organizace a správní záležitosti Společnosti        
      01 Řízení společnosti        
58       010 Funkcionáři
Oznámení o zvolení, souhlas s volbou a poděkování, resignace na funkce, potvrzení o funkcích pro různé účely, žádosti o odvolání resignace, poděkování odcházejícím funkcionářům, seznamy nově zvolených funkcionářů pro policejní ředitelství v době 1. republiky
1917 - 1952   8

další obsah

 
59 Akční výbor - zápis o volbě, prohlášení akčního výboru ČAS 1948    
60       011 Schůze
Přípravná schůze ČAS 28. 11. 1917
1917    
61 Valné schůze ČAS
Žádosti o zapůjčení místností, oznámení o konání schůze policejnímu ředitelství, zápisy ze schůzí, listiny přítomných, program, jednatelské zprávy, bilance apod.
1917 - 1935    
1936 - 1939   9  
62 Výborové schůze
Pozvánky, zprávy jednatele, listiny přítomných, zápisy ze schůzí 
1919 - 1954    
63 Schůze předsednictva
Programy schůzí, listina přítomných 
1953 - 1954    
64 Členské schůze s přednáškami
Listiny přítomných, zápisy ze schůzí, výňatky ze zápisů 
1918 - 1953    
65 Slavnostní schůze
K 20. založení ČAS (s fotografií), k 100. výročí objevení planety Neptun aj. 
1923 - 1948    

 Zpět