Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    0 Založení, organizace a správní záležitosti Společnosti        
      00 Založení a organizace ČAS        
56       001 Stanovy a organizační řád
Návrh stanov, jednání o změně stanov, projednávání nových stanov, změna názvu Společnosti, připomínky členů k stanovám, organizační řád, jednání o reorganizaci společnosti (1948), jednání o přičlenění ČAS k ČSAV (1953 - 1957)
1917 - 1957   8

další obsah

 
57       002 Administrativa
Pokyny vedoucímu administrativy, pracovní náplň administrativního vedoucího; zprávy funkcionářů pro různá jednání v případě jejich nepřítomnosti apod.
1917 - 1947    

 Zpět