Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    3 Publikace        
158     30 Publikace všeobecně
Všeobecná upozornění týkající se vydávání publikací, jednání s tiskovým odborem předsednictva ministerské rady o časopise Říše hvězd, zásahy v době okupace: zabavení publikace Ferd. Píseckého Za mrtvým rokem (1941), různá omezení v době okupace, žádosti o povolení tisku; porada o vydávání Říše hvězd 19.10.1954
 1923 - 1954   23  
159     31  Ediční plány ČAS
Pokyny pro sestavování plánů, plány ediční, plány spotřeby papíru, připomínky k plánu aj.
1949 - 1954    
160     32

 

Vydávání publikací - redakce, spolupráce s autory
Časopis Říše hvězd - redakční kruh, jednání o náplni časopisu, potvrzení o národní a státní spolehlivosti členů redakční rady; časopis Astronom amatér - jednání o vydávání
1933 - 1953    
161 Spolupráce s autory
Korespondence s autory, pokyny autorům, smlouvy s autory, žádosti ČAS o příspěvky pro časopis
1918 - 1954    
162     33 Kritika publikací vydávaných ČAS
Kritika spisů, podněty, hodnocení časopisu, ohlas čtenářů na časopis i publikace vydávané ČAS, referáty, posudky
1918 - 1955    
163     34 Tiskárny, vydavatelství
Jednání s tiskárnami o cenách tisku, jednání o prodeji publikací, zprávy o postupu prací, seznam povinných výtisků
1920 - 1954    
164     35

 

Odbyt publikací, prodej, dary
Rozesílání ukázkových čísel, korespondence s odběrateli, sleva školám, informace o vydávání publikací, letáčky, propagační brožurky
1927 - 1952    
165 Prodej a dary publikací vydávaných ČAS (korespondence, oznámení, poděkování) 1927 - 1953    
166     36 Spolupráce s ostatními institucemi
Zapůjčování štočků jiným (i zahraničním) institucím, žádosti, urgence, poděkování
1924 - 1952    
167     37

 

 
Výměna publikací
Výměna domácí
Žádosti o výměnu i o darování publikací. Výměna zahraniční (též dary a prodej)
1923 - 1951    
168 Všeobecně (žádosti o výměnu, potvrzení příjmu publikací, poděkování, seznam institucí s nimiž ČAS vyměňovala spisy) 1923 - 1952    
169 Výměna s jednotlivými zeměmi
Afrika (Jihoafrická republika)
Amerika (Argentina, Kanada, Mexiko, USA)
Asie (Čína, Indie, Japonsko)
Austrálie
1922 - 1957    
Evropa (Anglie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, SSSR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko)
Nový Zéland
1924 - 1957   24  
170     38 Rukopisy článků pro Říši hvězd a jiné publikace ČAS (někde i orig. kresby) 1919 - 1955    
171     39 Ukázka publikací ČAS
Říše hvězd, astronomický kalendář aj.
1919 - 1955    

 Zpět