Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    2 Pozorovatelská činnost členů ČAS        
124     20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přehledy pozorování
Protokol pozorování a všech podniků na věži Státní hvězdárny v Klementinu z let 1926 - 1927, v knize pokračuje deník návštěv na LHŠ na Petříně v letech 1928 -1940
1926 - 1940 59 18

 

 

 

 
125 Zápisy o pozorováních (3.11.1928 - 17.4.1933) 1928 - 1933 60  
126 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (4.5.1930 - 17.4.1931) 1930 - 1931 61  
127 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (18.4.1931 - 18.6.1932) 1931 - 1932 62  
128 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (1.8.1936 - 20.3.1938)  1936 - 1938 63  
129 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (21.3.1938 - 31.10.1939)  1938 - 1939 64  
130 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (1.11.1939 - 8.8.1941)  1939 - 1941 65  
131 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (9.8.1941 - 23.2.1944)  1941 - 1944 66  
132 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (24.2.1944 - 5.7.1945)  1944 - 1945 67  
133 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (1.1.1946 - 29.2.1948)  1946 - 1948 68  
134 Návštěvy členů ČAS na LHŠ na Petříně a záznamy o pozorováních (29.2.1948 - 31.12.1949)  1948 - 1949 69 19  
135     21  Klub mládeže ČAS
Návrh pracovního i společenského programu Klubu z roku 1933, činnost Klubu, spory Klubu s výborem ČAS, přihlášky na přednášky Klubu; sekce mládeže 
1933 - 1952    
136     22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekce
Sekce všeobecně
Směrnice pro vědeckou práci, jednací řád sekcí, rušení sekcí, přehled sekcí, program sekcí, zprávy o činnosti
1931 - 1954    
137 I. Historická sekce
Zápis z ustavující schůze sekce 13.2.1949 s programem práce sekce, podněty členů pro činnost sekce, potvrzení o členství v sekci, výzva k spolupráci ve vyhledávání starých přístrojů, k práci v archivech; příspěvky pro sekci; ing. O. Špecinger, 155 let od smrti Antonína Strnada, zpráva R. Erbena o propagátorovi astronomie Antonínu Maškovi
1949 - 1954    
138 II. Počtářská (početní) sekce
Korespondence z roku 1943, kdy byla sekce zrušena, obnovena asi 1953, přihlášky do sekce
1943 , 1953    
139 III. Časová sekce
Jednání o pražském časovém signálu (1945), podněty pro práci sekce; pozorování zákrytů hvězd Měsícem na hvězdárně (1954 - 1956); Karl Satori (nekrolog Karla Nováka, 1954), konstrukce přesných kyvadlových hodin s kyvadlem kývajícím na dvou kuličkách (1953)
1945 - 1956    
140 IV. Přístrojová sekce
Přihlášky do sekce, spolupráce s hvězdárnou v Hodoníně, informace ministerstvu kultury o objektivech a zrcadlech pro naše astronomy-amatéry, zprávy sekce, příspěvky pro časopis Říše hvězd, korespondence se členy sekce
1949 - 1955    
141 V. Optická sekce
Zpráva o činnosti sekce, jednání o získání deskového skla
1954    
142 VI. Fotografická sekce
Přihlášky do sekce, korespondence se členy, odborná vyjádření
1936 - 1956    
143 VII. Strážní služba nebe
Přihlášky členů ČAS, astronomických kroužků, lidových hvězdáren ke strážní službě oblohy
1952 - 1954    
144 VIII. Sekce pro pozorování Slunce
Formuláře pro pozorovatele, korespondence se členy sekce, pokyny pro pozorovatele, pozorování slunečních skvrn, zatmění Slunce 9.7.1945
1930 - 1953    
Pozorování zatmění Slunce 30.6.1945 (pozorování Lidové hvězdárny v Prostějově, Lidové hvězdárny v Ostravě, Oblastní lidové hvězdárny v Plzni, pozorování jednotlivců, Okresního Zimmlerova muzea v Nymburce; připojeny fotografie zatmění; tabulky slunečních protuberancí (1951, 1954 - 1956) 1954 - 1956   20  
145 IX. Sekce polárních září
Přihlášky do sekce, oznámení o pozorováních polární záře, o pozorování Lidové hvězdárny v Rokycanech z 28. a 29. 10. 1951
1951 - 1953    
146 X. Planetární sekce
Pokyny pro pozorovatele, upozornění na úkazy na obloze, plány sekce, korespondence s pozorovateli, nákresy pozorování
1924 - 1956    
147 XI. Měsíční sekce
Pokyn pro pozorování, korespondence se členy, zpráva o pozorování úplného zatmění Měsíce 19.1.1953 v Úpici, zpráva o pozorování zatmění Měsíce 13.5.1957 v Karlových Varech
1952 - 1957    
148 XII. Sekce komet
Program hledání a sledování komet a malých planetek, korespondence se členy sekce, záznam o pozorování Mrkosovy komety 17.6.1955 v Úpici; nákresy dráhy různých komet a dvojhvězd
1950 - 1955    
149 XIII. Meteorická sekce
Instrukce pro pozorování, program pozorování, pozvání na schůzku sekce, korespondence s pozorovateli; rkp. dr. Radima Šimona: Příspěvek k otázce původu vltavínů
1928 - 1955   21  
150 XIV. Sekce pro pozorování hvězd proměnných
Pokyny pro pozorovatele, formuláře pro pozorování, přihlášky členů do sekce, pracovní porady pozorovatelů, přehled kursů pro pozorovatele, korespondence s členy sekce
1925 - 1954    
151 Geofyzikální sekce
Přihlášky do sekce
1950 - 1953    
152 XVI. Meteorologická sekce
Pokyny pro pozorovatele, přihlášky do sekce, měření teploty, vlhkosti a tlaku na Petříně od 21.8. do 28.8. 1950, fotografie MUC Jana Sitara o rozpadu mraku
1950 - 1955    
153 Sekce astrometrická
Snahy o zřízení sekce
1956 - 1957    
154 Sekce astronautická
Snahy o zřízení sekce
1958    
155     23 Deník srážkoměrné stanice z roku 1943, Praha Petřín - 1 složka 1943    
156     24 Informační služba ČAS
Astronomické cirkuláře vydávané ČAS s informacemi o aktuálních jevech na obloze
1930 - 1957    
157     25 Přístroje členů ČAS
Žádosti členů ČAS o radu při stavbě přístrojů, žádosti o opatření přístrojů, spolupráce ČAS při koupi a prodeji přístrojů členů ČAS
1918 - 1955    

 Zpět