Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    1 Pracovní plány a zprávy o činnosti        
122     10

      

Zprávy o činnosti a plány práce
Zprávy o činnosti ČAS a sekcí, plány práce a investic, návrh ČAS na astrobus, podněty členů pro činnost ČAS
1929 - 1952   17

další obsah

 
123 Zprávy o činnosti a pozorování hvězdárny pro tisk a rozhlas
Zprávy o zajímavých úkazech na obloze, o pozorováních, informace o přednáškách, výstavách apod.
1929 - 1939    

 Zpět