Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    0 Založení, organizace a správní záležitosti Společnosti        
      05 Stavba hvězdárny a místnosti ČAS         
104       050 Místnosti ČAS před výstavbou hvězdárny na Petříně
Místnosti pro ČAS v budově Wilsonova (nyní Hlavního) nádraží v Praze - jednání ČAS s ředitelstvím Čs. státních drah v Praze o postoupení místnosti v budově Wilsonova nádraží za místnost v tzv. Kaulichově domě v Praze II, Karlovo nám. č. 21; pojištění zařízení aj.
 1920 - 1928   15  
105 Jeskyně v Praze - Vinohradech - Havlíčkovy sady
Stavební úpravy, pojištění přístrojů
 1920 - 1923    
106       051 Hvězdárna na Petříně
Stavba hvězdárny na Petříně
Rozpočty, jednání se stavitelem a architektem, žádost ČAS městskému zastupitelství hl.m. Prahy o přidělení pozemku pro stavbu hvězdárny
 1919 - 1935    
107 Úprava okolí hvězdárny
Ustavení komise pro dohled na okolí hvězdárny (1932), stavba pozorovacích domků, žádost o úpravu okolí hvězdárny, žádost o zhášení světel v době pozorování
1930 - 1950    
108 Pojistky
Uzavírání pojistek a projednávání pojistných událostí
1931 - 1939    
109 Stavební opravy a úpravy na hvězdárně
Jednání o provedení stavebních a jiných řemeslnických prací
1934 - 1951    
110 Vnitřní prostor hvězdárny
Seznam zařízení, umělecká výzdoba hvězdárny, umělecké zařízení - dary a depozita; údržba hodin, zařízení, přístrojů
1929 - 1954    
111 Plánování stavby nové hvězdárny a planetária
Přístavba další kopule, jednání o stavbě planetária na Petříně
1945 - 1950    
112 Plán hvězdárny
Celkový pohled na Lidovou hvězdárnu v Praze na Petříně od arch. V. Veselíka (s.d.), plán astronomického pavilónku pro ČAS v Praze na Petříně z 24.5.1949.
1949    

 Zpět