Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    0 Založení, organizace a správní záležitosti Společnosti        
      04 Finanční záležitosti         
93       040 Všeobecně
Peněžní účty u bank a spořitelen, půjčka na stavbu hvězdárny na Petříně, žádosti o uvolnění vázaných vkladů aj.
1927 - 1947   14  
94       041 Subvence
Žádosti ČAS o subvenci MŠANO, vyúčtování subvencí, rozpočet, jednání s Ústředním národním výborem, ministerstvem kultury
1929 - 1954    
95       042 Příjem ČAS
Poplatek za užívání hodin ČAS ke službě časové od Radiojournalu (1929 - 1934), od Českého rozhlasu (1940)
1929 - 1940    
96       043

      

      

      

Dary pro ČAS
Dary všeobecně
Dary jednotlivců i institucí na činnost ČAS (žádosti, udělení, poděkování)
1922 - 1952    
97 Dary na přístroje
Udělení, poděkování
1935 - 1937    
98 Dary pro publikace
Dary určené na zlepšení publikací ČAS - na obrazovou výzdobu apod.
1917 - 1949    
99 Dary na zahraniční vědecké cesty
Dary institucí, spořitelen a bank na vědeckou výpravu k pozorování úplného slunečního zatmění v roce 1936 na Sibiři
1935 - 1936    
100       044 Odkazy ve prospěch ČAS
Projednání pozůstalosti po p. Letáčkovi, který učinil odkaz ve prospěch ČAS
1946 - 1951    
101       045

      

      

Fondy
Fond Lidové hvězdárny Štefánikovy
Spisy výboru pro uctění památky Štefánikovy, který usiloval o získání prostředků pro stavbu lidové hvězdárny nesoucí jméno Štefánikovo
1920 - 1927    
102 Nušlův fond
Zřízení fondu, dary pro fond
1938 - 1944    
103 Fond bratří Josefa a Jana Friče
Návrh na zřízení fondu
1945    

 Zpět