Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Inventář Československé astronomické společnosti (ČAS)
Inventární číslo Signatura Obsah Časové rozmezí Kniha číslo Karton Poznámka
    I. Spisový materiál s jednacími protokoly        
    B. Spisový materiál        
    0 Založení, organizace a správní záležitosti Společnosti        
      02 Členové ČAS        
66       020 Seznam členů I (březen 1918 - 1924) 1918 - 1924 56 10  
67 Seznam členů II (1925 - květen 1941) 1925 - 1941 57  
68 Seznam členů III (květen 1941 - 1944) 1941 - 1944 58  
69 Seznamy členů přijatých na jednotlivých schůzích ČAS v letech 1943 - 1954 1943 - 1954    
70 Seznam členů č. 1 - 4146 (bez data)      
71 Seznam členů (bez data) - 2 složky      
72 Seznam členů zakládajících (z roku 1944) - 1 složka 1944    
73 Přehled členů podle zaměstnání - 1 složka 1922 - 1925    
74       021 Přijímání členů do ČAS
Přihlášky, oznámení o přijetí, žádosti o informace o členství, resignace, získávání nových členů
1917 - 1955   11  
75       022 Zakládající členové
Přihlášky, poděkování ČAS za přistoupení za zakládajícího člena
1925 - 1950   12  
76       023

 

Členské odznaky, legitimace, diplomy
Členský odznak ČAS
1924 - 1947    
77 Vzory legitimací, vzory známek do legitimací 1918 - 1952    
78       024

 

Členové v době okupace
Účast členů ČAS v odboji
Zprávy členů ČAS o odbojové činnosti v době okupace a povstání
1945 - 1946    
79 Kontrolní komise
Vyšetřování činnosti členů ČAS v době okupace
1945 - 1946    
80       025 Klub zakladatelů ČAS
Pozvání na valnou hromadu
1946    
81       026 Společné podniky členů ČAS
Společné vycházky a návštěvy objektů (hvězdárny v Klementinu, Astronomického ústavu UK), zájezd do Ondřejova aj.
1918 - 1927    
82       027 Zprávy členů ČAS o činnosti v oboru astronomie
Odpovědi členů ČAS o astronomické činnosti na vyzvání ve Věstníku ČAS z roku 1919, v Říši hvězd v roce 1920; zprávy o činnosti přednáškové a jiné z let 1951 - 1952
1919 - 1952    
83       028 Odpovědi členů na dotazník o zvýšení členských příspěvků 1924    
84       029

 

Pocty členům
Za života: blahopřání členům ČAS k jubileím, k povýšení, bankety pořádané při významných životních jubileích; cena prof. dr. Františka Nušla
1918 - 1954    
85 Posmrtné: kondolence k úmrtí, vzpomínky na zemřelé členy, dědictví po zemřelých členech - akce k uctění jejich památky 1918 - 1954    

 Zpět