Program   -   2003  -  Planetka Sezimovo Ústí

datum čas akce poznámka
21.6.14-15 hodSlavnostní předání osvědčení o pojmenování planetky SezimovoUsti Předání provede Ing. Jana Tichá, ředitelka observatoře na Kleti, osvědčení obdrží starosta města Sezimovo Ústí a zástupce Hvězdárny Fr. Pešty
15-17 hod Povídání o planetkách a projektu Klenot  Ing. Jana Tichá, ředitelka observatoře na Kleti, představí unikátní projekt pro vyhledávání planetek KLENOT, následovat bude beseda na téma planetky
20-24 hod Večerní pozorování Pozorování noční oblohy v prostorách Hvězdárny Fr. Pešty

Pozvánka ke stažení (doc - 68 kB) >> ZDE   

 

(26971) Sezimovo Ústí

Objevitelé: M. Tichý, Z. Moravec
Datum objevu: 25. 9. 1997
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1997 SL2

Sezimovo Ústí je jihočeské město ležící jižně od Tábora. Založeno ve 13. století, zničeno v roce 1420 za husitských válek a jeho obyvatelstvo uprchlo do Tábora. Město bylo znovuzaloženo v 19. století jako průmyslové centrum.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 9. 1. 2003, citace byla zveřejněna v MPC 47301 (6. 1. 2003), překlad -lv-]

Asteroid 26971 Sezimovo Usti (1997 SL2)

Note: Make sure you have Java enabled on your browser to see the applet. This applet is provided as a 3D orbit visualization tool. The applet was implemented using only 2-body methods, and hence should not be used for determining accurate long-term trajectories (over several years or decades) or planetary encounter circumstances.

 

Dráha planetky

 21.6.2003 od 14 hodin se v prostorách Hvězdárny Fr.Pešty v Sezimově Ústí uskutečnilo slavnostní předání osvědčení o pojmenování planetky číslo 26971 jménem Sezimovo Ústí. Osvědčení předala Ing. Jana Tichá, ředitelka observatoře na Kleti, a jeden z objevitelů planetky Miloš Tichý. Jedno osvědčení bylo předáno přítomným zástupcům města Sezimovo Ústí, tajemníkovi MÚ a členu zastupitelstva panu Benešovi. Druhé osvědčení bylo předáno zástpcům Hvězdárny Fr.Pešty v Sezimově Ústí, členům výboru hvězdárny P. Bartošovi, V. Feikovi, M. Vavříkovi. Slavnostní atmosféru podtrhlo občerstvení a přípitek, který nám opět zajistil partner Hvězdárny Fr.Pešty sezimoústecký podnik Kovosvit a.s.. Příjemné bylo rovněž setkání s pamětníky výstavby hvězdárny a překvapivé předání dokumentu a stavbě hvězdárny, a to v podobě několikaminutového filmového záznamu. Na závěr snad jen zbývá poděkovat Ing. Janě Tiché a Milošovi Tichému za krásné povídání o objevování planetek, do kterého se zapojili i přítomní členové hvězdárny a její příznivci.

článek v novinách