Finanční příspěvky na provoz hvězdárny

 

číslo účtu: 0704212319 / 0800 

banka: Česká spořitelna, Sezimovo Ústí 

variabilní symbol pro anonymní dárce: 9999 

 

Pokud chcete uzavřít darovací smlouvu pro odpočet z daňového základu, můžete se obrátit na pana Feika - tel. 0602 422 166