Historie Hvězdárny Fr.Pešty

František Pešta     Planetka 21682 - Frantisekpesta     Planetka 26971 - SezimovoUsti

            1961, kdy se členem kroužku stal František Pešta. Uspořádal se zájezd do Ondřejova a na Petřín, uskutečnilo se pátrání po zbytcích meteorického deště u Strkova, navázali se kontakty s hvězdárnami v Praze, Brně, Úpici a Veselí nad Moravou.
V roce 1963 začali první přípravné práce a zajišťování finančních prostředků na stavbu hvězdárny. Pešta navrhoval postavení hvězdárny na jih od obce, kde byly výhodnější pozorovací podmínky, avšak tehdejší nomenklatura rozhodla jinak. Hvězdárna se tedy stavěla v severní části obce nad Kozským potokem.
            Stavba byla zahájena v červnu 1964. Na stavbě se především podíleli místní obyvatelé a vojáci z Táborské posádky. Hvězdárna byla slavnostně otevřena 6. června 1965. Jako hlavní přístroj byl zakoupen zrcadlový dalekohled Cassegrain 150/2250 od firmy Carl Zeiss. I k této koupi měl pan Pešta výhrady, neboť plánoval přístroj větší i třeba amatérsky vyrobený.
            Od zahájení provozu hvězdárny uspořádal pan Pešta stovky přednášek a besed u dalekohledu. Několikrát do roka se konaly velké přednášky za účasti předních českých astronomů, např. Dr.Vladimír Guth, Dr.Jiří Grygar, Dr.Jiří Mrázek, Dr. Antonín Mrkos, František Kadavý, bratři Erhartové , Dr.Ladislav Křivský , Ing. Zicha aj.
            V roce 1982 zahájil Zdeněk Soldát zakreslování sluneční fotosféry metodou projekce. První zákresy byly vytvořeny pomocí dalekohledu typu Cassegrain, kterým výsledky nebyly uspokojivé, takže se v polovině roku přešlo na dalekohled refraktor 80/1370 a na zákresy velikosti 25 cm. Pro zdokonalení a získání nových poznatků se v roce 1986 se Z. Soldát V. Feik a R.Vítek zúčastnili praktika pro pozorovatele Slunce. Dalším významným datem v pozorování Slunce je rok 1995 kdy se navázal blízký kontakt s významným pozorovatelem Slunce panem Ladislavem Schmiedem z Kunžaku, který se věnuje zakreslování sluneční fotosféry již od roku 1948. S jeho pomocí se zpracovává přehled sluneční fotosféry do tzv. Synoptických mapek.
            V roce 1996 28. listopadu byla Lidová hvězdárna Sezimovo Ústí přejmenována na Hvězdárnu Františka Pešty. V tomto roce jsme také začali přispívat měsíčními výsledky sluneční fotosféry do centra S.I.D.C. Brusel.
            V roce 1999 v září bylo založeno občanské sdružení Hvězdárny Františka Pešty a byl zpracován projekt na rozvoj do 10 let. Následující rok byly podepsány smlouvy s Městským úřadem Sezimovo Ústí a s Kovo-svitem a.s. o pronájmu hvězdárny a jejího vybavení občanskému sdružení.
            Při oslavách 35 let hvězdárny v roce 2000 byla slavnostně pojmenována jedna z planetek po zakladateli hvězdárny – Františku Peštovi. Čestné členství při této příležitosti přijal RNDr. Jiří Grygar, CSc. Téhož roku zahájil činnost DAK – Dětský astronomický kroužek.
            Při 250. výročí hromadného pádu meteoritů u Strkova, uspořádala hvězdárna v Plané nad Lužnicí výstavu k tomuto vzácnému jevu, na které byly zapůjčeny exponáty z Národního muzea.
            V roce 2004-5 byla provedena první fáze rekonstrukce hvězdárny, v rámci které byla v klubovně položena nová podlaha, v celém objektu byla vyměněna okna a byla provedena kom-pletní výměna rozvodů el. energie včetně jističů a přepěťové ochrany. Nově byla vybudována strukturovaná kabeláž pro rozvod počítačové sítě. Klubovna byla vybavena z části novým nábytkem a zhotoveny byly rovněž nové vstupní dveře do klubovny.
            V rámci oslav 40 let hvězdárny (v roce 2005) byla starostovi města Sezimovo Ústí a zástupcům hvězdárny předána osvědčení o pojmenování jedné z planetek jménem města – Sezimovo Usti.