DAK - Astronomický kroužek - Činnost  
 

Základní témata astronomického kroužku:
  • Základy astronomie
  • Slunce a sluneční aktivita
  • Astronomické přístroje
  • Astronomická fotografie
  • Astrofyzika a kosmologie
  • Kvantová fyzika
  • Vztah astrofyziky, kvantové fyziky a filozofie
  • Pozorování a orientace na noční obloze
  • Pozorování sluneční aktivity

 Nový projekt  IMPAKT

Jeden z prvních kráterů vzniklých při pokusech na hvězdárně.

 

První verze urychlovače projektilů LEMPU při pokusech na hvězdárně.