Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Rozbor obsahu a zpracování fondu Československé astronomické společnosti (ČAS)
Rozbor obsahu fondu
    Fond je zachován pro starší dobu poměrně v úplnosti, od roku 1954 jsou spisové materiály neúplné. Neúplné jsou též zápisy o schůzích ČAS. Chybí jednací protokol od března 1958. Značně neúplné jsou písemnosti o vydávání časopisu Říše hvězd. Také účetní a finanční materiály se dochovaly neúplně od roku 1954 a v účetních knihách jsou mezery z období okupace a ze závěru činnosti od roku 1955.
    Fond dokumentuje snahy ČAS o soustředění všech astronomů-amatérů, o jejich odborné vedení, ať již to byla pomoc při stavbě dalekohledů nebo snaha o zvýšení jejich odborné úrovně pomocí časopisu, publikací, přednášek v rozhlase i přednášek konaných v Praze a mnohých jiných městech. Prostřednictvím svých odborů působila ČAS i na astronomy-amatéry mimopražské. Poměrně značný byl i styk s astronomy na Slovensku.

Záznam o zpracování inventáře
    Fond uspořádala a skartaci fondu provedla prom. hist. Alena Šlechtová, která též zpracovala inventář fondu, úvod i rejstřík k inventáři.

 Zpět