Archiv ČAS

 

 Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
 Československá astronomická společnost 1917-1959
 Vývoj spisovny (fondu) Československé astronomické společnosti (ČAS)
     Spisová evidence ČAS byla jednoduchá. Písemnosti byly zapisovány do podacího protokolu, v němž byly uvedeny základní údaje. Spisy nebyly věcně tříděny, byly ukládány chronologicky. Účetní doklady byly ukládány zvlášť a též chronologicky. Účetní evidence se řídila soustavou jednoduchého účetnictví, v roce 1950 bylo převzato jednotné podnikové účetnictví (pokladní deník a věcná konta), a v roce 1954 byla zavedena jednotná účetní evidence. Agendu ČAS vedl po celou dobu její existence administrátor. Byl jím od počátku až do roku 1953 František Kadavý. V době první republiky a za okupace byl jedinou placenou silou Společnosti, někteří členové ČAS v kanceláři bezplatně vypomáhali. Po roce 1945 přibyly k Fr. Kadavému další placené administrativní síly. V roce 1953 byla oddělena hvězdárna od Společnosti a František Kadavý, který byl do té doby též správcem hvězdárny, přešel cele do jejích služeb jako její ředitel.
     Materiály z činnosti ČAS v rozsahu 45 balíků byly odevzdány dne 22. 6. 1966 do Ústředního archivu ČSAV s jednoduchým přejímacím protokolem.     

 Zpět