Pozorování aktivity Slunce - Zákresy

Zákresy sluneční aktivity 
pozorované na hvězdárně Františka Pešty
(dalekohledem: refraktor prům. 100, oh. vzd. 1500, okulár SP 20mm tj. 75x )

Poznámky a komentáře:
-
Roky s červenou barvou jsou kompletně hotové
-
Roky se zelenou barvou jsou hotové, ale chybí nákres fakulových polí

- Vzhledem k tomu, že papírový archív zákresů je převáděn do elektronické podoby postupně, nejsou k dispozici zákresy za celé pozorovací období.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

 - Vlastislav Feik -