Pozorování aktivity Slunce - Sluneční aktivita

Vyhlazená sluneční aktivita od roku 1982.01 do 2008.12
pozorovaná na hvězdárně Františka Pešty
 

 

22. sluneční cyklus    23. sluneční cyklus    24. sluneční cyklus

Níže uvedené grafy znázorňují celkový průběh sluneční aktivity od minima do maxima.

Další výpočty nezačínají rokem 1982, protože jsme sledování dalších indexů začali v roce 1997.
Postupně se tyto indexy budou zpřesňovat, především pak od roku 1996.

- Vlastislav Feik -