Pozorování aktivity Slunce - Protokoly

PROTOKOL O ZAKRESLOVÁNÍ SLUNEČNÍCH SKVRN

 

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  

Vysvětlivky k protokolům:  

den

  den v měsíci
čas   pozorovací doba v UT
g   počet skupin
f   počet skvrn
r   napozorované relativní číslo
Cv   ohodnocení typu skupiny
Sn   vyjádříme počtem polostínů x počtem skvrn
Rb   vyjádříme váhou typu skupiny x počet skvrn
Pl   plocha skupin naměřená na zákresu a vyjádřena v miliontinách plochy zákresu (2D zobrazení) 
Pk   skutečná plocha skupiny vyjádřena v miliontinách viditelné části povrchu slunce (polovina povrchu koule)
rc   napozorované relativní číslo ve středu disku
F   počet fakulových polí
p   pozorovací podmínky
o   obraz zákresu
Q   pozorovací podmínky

- Vlastislav Feik -