Pozorování aktivity Slunce
na Hvězdárně Fr.Pešty v Sezimově Ústí

 
Od roku 1982 jsme na hvězdárně Františka Pešty započali éru zakreslování sluneční fotosféry metodou projekce. Napozorované zákresy zpracováváme a archivujeme. Kopie zákresů  na vyžádání poskytujeme AsÚ AV ČR v Ondřejově (služba fotosférex) a měsíční protokoly zasíláme do Valašského Meziříčí. Od roku 1996 jsme se zapojili do projektu zpracování měsíčního pozorování fotosféry pro mezinárodní centrum S.I.D.C. v belgickém Bruselu.
 
 Pozorování a vyhodnocování

Sluneční fotosféru pozorujeme dalekohledem 100/1500 mm metodou projekce. Na papír kreslíme temné skvrny (umbra), polostíny (penumbra), fakulové pole a větší granulaci.
Z takto napozorovaného zákresu  začínáme vyhodnocovat tyto parametry:

 • ·         počet skupin (g)

 • ·         počet skvrn (f)

 • ·         relativní číslo (napozorované) (r)

 • ·         relativní číslo ve středu disku (rc)

 • ·         vypočítáváme další indexy:

 • o        CV index – ohodnocení typu skupiny

 • o        SN index – podle vývoje skupiny s rozšířením polostínů ve skupině

 • o        RB index – vyjádříme dle velikosti skupiny skvrn

 • ·         měříme plochu skvrn ve skupině

 • ·         měříme plochu skvrn na celém disku

 • ·         plochu skvrn - přepočet na polokouli

 • ·         plochu fakulových polí

Tyto všechny výpočty rozdělujeme na asymetrii sever - jih a asymetrii východ - západ.  Měříme polohu skupin pro zobrazování synoptických map.

 
 Spolupráce

Spolupracujeme rovněž s p.Schmiedem z Kunžaku na vzniku synoptických mapek sluneční fotosféry za otočku. Napozorované měsíční hodnoty zasíláme do České řady pozorovatelů sluneční fotosféry ve Valašském Meziříčí, dále do celosvětové databáze S.I.D.C. Brusel Belgie a do CV-Helios Network v Norsku.